Mapa serwisu Dodaj do ulubionych
  STRONA GŁÓWNA PRAWO KONTAKT
SZUKAJ: 
 
Laboratorium
Wzorcowanie
Cennik wzorcowań
Polityka Jakości
Innowacje
Promocja
Kontakt


 
Produkty CB Electronics
Tachografy i osprzęt
Prędkościomierze
Ogranicznik prędkości
Miernik wydatku energetycznego
Taksometry i kasy fiskalne
Drogomierz dla przewozu osób
Drogomierz dla drogownictwa
Drukarki do taksometrów i radarów
Laboratorium - wzorcowanie
Aparatura pomiarowa

Strona główna / Laboratorium / Polityka Jakości
Polityka Jakości

Laboratorium Pomiarowe CB Electronics inż. Bogusław Cieślak deklaruje świadczenie jakości usług na możliwie najwyższym poziomie. Realizacji tej deklaracji służy wdrożony i utrzymywany system zarządzania oraz ustalone cele:

1. zapewnienie zaspokojenia potrzeb i wymagań Klienta,  

2. zapewnienie prestiżu oraz wysokiego poziomu Laboratorium,  

3. pozyskiwanie nowych Klientów.  

 

Aby osiągnąć postawione cele Laboratorium podejmuje odpowiednie działania:

 

 • stale doskonali skuteczność systemu zarządzania,
 • dba o rozwój laboratorium poprzez zakup urządzeń pomiarowych,
 • zapewnia spójność pomiarową urządzeń pomiarowych,
 • nawiązuje kontakty z innymi laboratoriami w celu wymiany doświadczeń oraz wzajemnych porównań.
 •        Osiągnięciu tych celów służy pełna aprobata normy oraz znajomość procedur, instrukcji, metod oraz dokumentów systemu zarządzania przez cały personel laboratorium. Dobra praktyka profesjonalna oraz rozwój laboratorium oparty na stałym kontakcie z Klientem. Postawione cele w sposób ciągły są monitorowane i poddawane przeglądowi podczas przeglądów systemu zarządzania.

   

         Deklaruję osobiste zaangażowanie we wszystkie działania zmierzające do utrzymywania oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania. Gwarantuję rzetelność i wiarygodność wykonywania czynności oraz poufność i ochronę praw własności Klienta. Deklaruje zapewnienie środków finansowych na rozwój Laboratorium. Zapewniam, że Laboratorium nie ulega jakimkolwiek naciskom z zewnątrz lub wewnątrz, które mogłyby mieć wpływ na jakość naszych usług oraz nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do kompetencji Laboratorium. Za wdrożenie i realizację powyższej Polityki czynię odpowiedzialnym Kierownika Laboratorium. 

  Właściciel CB Electronics
  inż. Bogusław Cieślak

   

   

   

  14 lutego 2017 r.