Mapa serwisu Dodaj do ulubionych
  STRONA GŁÓWNA PRAWO KONTAKT
SZUKAJ: 
 
Szkolenia i zezwolenia
Szkolenia
Zezwolenia


 
Produkty CB Electronics
Tachografy i osprzęt
Prędkościomierze
Ogranicznik prędkości
Miernik wydatku energetycznego
Taksometry i kasy fiskalne
Drogomierz dla przewozu osób
Drogomierz dla drogownictwa
Drukarki do taksometrów i radarów
Laboratorium - wzorcowanie
Aparatura pomiarowa

Strona główna / Szkolenia i zezwolenia / Zezwolenia

ZEZWOLENIA

Co trzeba zrobić, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie serwisu napraw lub instalacji oraz sprawdzania tachografów?

Dokładne wymagania zawiera Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11.02.2005 r. (Dz. U. 33 poz. 295) w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych.

Jakie warunki muszą spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o takie zezwolenie?

Warunków jest kilka; jedne dość oczywiste inne nieco bardziej złożone. 

Przedsiębiorca musi dysponować miejscem w którym działalność będzie prowadził. Chodzi nie tylko o pomieszczenie w którym tachograf będzie sprawdzany i naprawiany, ale również o miejsce w którym zostanie obsłużony klient, oraz w którym będą przechowywane odpowiednie dokumenty.
Przedsiębiorca powinien dysponować również miejscem parkingowym dla obsługiwanych pojazdów i tzw. Bazą drogową do przeprowadzania pomiarów. (baza jest opcjonalna jeżeli przedsiębiorca zapewni inny sposób zmierzenia odpowiednich parametrów tachografu i pojazdu np. stanowisko rolkowe).

Pracownicy zakładu którzy będą naprawiać, instalować oraz sprawdzać tachografy muszą odznaczać się odpowiednimi kwalifikacjami. Na przedsiębiorcę Ustawodawca nałożył obowiązek udokumentowania tych kwalifikacji. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni w serwisie tachografów powinni przejść odpowiednie szkolenie w instytucjach uprawnionych do takiej działalności, oraz mogący to potwierdzić przez wystawienie właściwego zaświadczenia.
Jeżeli przedsiębiorca oprócz napraw i instalacji chce również zajmować się sprawdzaniem okresowym tachografów samochodowych, oprócz szkoleń zawodowych pracownicy serwisu powinni ukończyć również szkolenie metrologiczne prowadzone w Urzędach Miar

Kolejnym wymaganym warunkiem jest posiadanie odpowiedniego wyposażenia pomiarowego. Oznacza to wyposażenie pomiarowe, które nie tylko jest w stanie fizycznie zmierzyć określone parametry tachografu i pojazdu, ale również posiada świadectwa wzorcowania bądź legalizacji potwierdzające przydatność takiego wyposażenia do sprawdzania lub napraw tachografów samochodowych.

Dokumentacja w postaci procedur lub instrukcji to kolejny istotny czynnik na drodze do uzyskania zezwolenia.
Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek dokumentowania sposobu prowadzenia napraw, sprawdzania wymaganych parametrów tachografu i pojazdu, właściwego postępowania z cechami i zabezpieczeniami stosowanymi podczas sprawdzania, szacowania niepewności pomiaru itp. Dokumentacja to również komplet odpowiednich dokumentów i zezwoleń które musi posiadać przedsiębiorca


Jakie dokumenty należy zgromadzić?

Lista dokumentów:

 • Odpis z KRS lub Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z lokalu, miejsc parkingowych i bazy drogowej,
 • Świadectwa wzorcowania i legalizacji ewentualnie ekspertyz dla całego podstawowego wyposażenia przeznaczonego do napraw, instalacji lub sprawdzenia,
 • Zaświadczenia o kwalifikacjach pracowników,
 • Oświadczenia o przyjęciu pewnych zobowiązań wynikających z nabycia uprawnień do omawianej działalności,
 • Wykazy przyrządów, harmonogram ich sprawdzania,
 • Opis lokalu lub pomieszczenia,
 • Rejestry zleceń i cech stosowanych w zakładzie i tym podobne dokumenty.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Uzyskanie zezwolenia to dopiero początek. Na zezwoleniu uzyskanym przez przedsiębiorcę, będzie również numer który należy stosować na zabezpieczeniach nakładanych na tachograf, takich jak: plomby lub nalepki zabezpieczające. Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek stosowania zabezpieczeń odpowiedniej jakości, oraz prowadzenia rejestrów w których dokumentuje się zarówno nałożone cechy i zabezpieczenia, jak również wszystkie czynności wykonane przy tachografie przez pracowników serwisu. Informacje które są wymagane w rejestrach reguluje wspomniane na początku rozporządzenie.

Jakie uprawnienia nabywa przedsiębiorca po uzyskaniu zezwolenia?

Przedsiębiorca nabywa uprawnienia stosowne do zakresu uzyskanego zezwolenia na okres czasu wynikający z zezwolenia. W wypadku „pełnego” zezwolenia przedsiębiorca może w serwisie: naprawiać, instalować oraz sprawdzać tachograf.
Kwestie napraw i instalacji są oczywiste, wyjaśnienia wymaga sprawdzanie.
Sprawdzanie tachografu, to zespół czynności dokonywanych po naprawie lub instalacji, ale również w sytuacji, gdy skończył się dwu letni okres, na który obowiązywało poprzednie sprawdzenie przy założeniu, że tachograf jest sprawny, właściwie wskazuje i rejestruje wymagane parametry, a żadna z cech jak również tabliczka pomiarowa nie została naruszona.
W momencie naprawy tachografu lub w sytuacji braku wymaganych zabezpieczeń, tachograf wymaga również legalizacji wykonywanej przez organ administracji miar lub inny uprawniony do legalizacji podmiot.

A co z uprawnieniami do legalizacji?

Jak wspomniano powyżej oprócz Urzędów Miar również przedsiębiorcy mogą uzyskać uprawnienia do wykonywania legalizacji. Wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorca występujący o takie zezwolenie zawarte są Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 69, poz. 615).
Od strony formalnej wymagania te są podobne do tych dotyczących zezwolenia na naprawy, instalację oraz sprawdzenie, jednakże różnice oczywiście istnieją.

Firma CB Electronics oferuje swą pomoc we wszystkich omówionych tu aspektach dotyczących uzyskania zezwolenia na naprawy, instalacje, sprawdzanie oraz legalizacje tachografów.

Na Państwa pytania czeka pan Jacek Kuśmierski tel. (022) 865 81 86

 • lista dokumentów
 • formularz zgłoszenia
 •