Mapa serwisu Dodaj do ulubionych
  STRONA GŁÓWNA PRAWO KONTAKT
SZUKAJ: 
 
Prawo
Podstawowe
Tachografy
Taksometry
Serwisy
Inne
EU
Projekty


 
Produkty CB Electronics
Tachografy i osprzęt
Prędkościomierze
Ogranicznik prędkości
Miernik wydatku energetycznego
Taksometry i kasy fiskalne
Drogomierz dla przewozu osób
Drogomierz dla drogownictwa
Drukarki do taksometrów i radarów
Laboratorium - wzorcowanie
Aparatura pomiarowa

Strona główna / Prawo / EU
Unijne akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3820/85 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego z dnia 20 grudnia 1985 r.

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3821 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym Dz. Urz. WE nr L 370/8 z dnia 31 grudnia 1985 r.

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3314/90 dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym Dz. Urz. WE nr L 318/20 z dnia 17 listopada 1990 r.

Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 3688/92 dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym Dz. Urz. WE nr L 374/12 z dnia 22 grudnia 1992 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2479/95 dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym Dz. Urz. WE nr L 256/8 z dnia 26 października 1995 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1056/97 dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym Dz. Urz. WE nr L 154/21 z dnia 12 czerwca 1997 r.

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2135/98 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz dyrektywę 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 Dz. Urz. WE nr L 274/1 z dnia 4 października 1998 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1360/2002 dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym Dz. U. nr L 207/1 z dnia 5 sierpnia 2002 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 432/2004 dostosowujące po raz ósmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Dz. Urz. WE nr L 71/3 z dnia 10 marca 2004 r.

DYREKTYWA 2006/22/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG Dz. Urz. WE nr L 102/36 z dnia 15 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 Dz. Urz. WE nr L 102/1 z dnia 15 marca 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 68/2009 dostosowujące po raz dziewiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym Dz. U. nr 21/3 z dnia 23 stycznia 2009 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1266/2009 dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym Dz. U. nr 339/3 z dnia 16 grudnia 2009 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 581/2010 w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców Dz. U. nr L 168/16 z dnia 2 lipca 2010 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego Dz. U. nr L 60/1 z dnia 28 lutego 2014 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1161/2014 z dnia 30 października 2014 r. dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Dz. U. nr L 311/19 z dnia 30 października 2014 r.