Mapa serwisu Dodaj do ulubionych
  STRONA GŁÓWNA PRAWO KONTAKT
SZUKAJ: 
 
Prawo
Podstawowe
Tachografy
Taksometry
Serwisy
Inne
EU
Projekty


 
Produkty CB Electronics
Tachografy i osprzęt
Prędkościomierze
Ogranicznik prędkości
Miernik wydatku energetycznego
Taksometry i kasy fiskalne
Drogomierz dla przewozu osób
Drogomierz dla drogownictwa
Drukarki do taksometrów i radarów
Laboratorium - wzorcowanie
Aparatura pomiarowa

Strona główna / Prawo / Tachografy
Akty prawne dotyczące tachografów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. nr 32 z 2003 r., poz. 262 z dnia 31 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli Dz. U. Nr 74, poz. 653 z dnia 30 marca 2005r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Dz. U. nr 77, poz. 730 z dnia 2 kwietnia 2004 r.

USTAWA o systemie tachografów cyfrowych Dz. U. nr 180, poz. 1494 z dnia 29 lipca 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych. Dz. U. nr 8 poz. 46 z dnia 9 stycznia 2006 r.

 

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy. Dz. U. nr 94, poz. 1087 z dnia 30 sierpnia 1999 r.

Dziennik Ustaw Nr 73 poz. 511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań niezbędnych do prowadzenia warsztatu w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania tachografów cyfrowych oraz zakresu i sposobu dokumentowania czynności przy wykonywaniu tych usług.

Dziennik Ustaw Nr 73 poz. 510 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie uprawnienia dla technika warsztatu do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych.

Dziennik Ustaw Nr 73 poz. 509 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie wzorów wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych, zezwolenia na prowadzenie warsztatu oraz specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem.

Dziennik Ustaw Nr 64 poz. 454 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania.

Dziennik Ustaw Nr 46 poz. 334 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych.

Dziennik Ustaw Nr 8 poz. 46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych.

Dziennik Ustaw Nr 215 poz. 1410 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.